Performance Management

Leer meer over Performance Management via je online academy

Floor Takman avatar
Geschreven door Floor Takman
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Naast functionaliteiten omtrent leren, beschikt de online academy ook over functionaliteiten omtrent performance management. In dit artikel worden deze functionaliteiten kort besproken. Voor meer informatie over hoe een functionaliteit werkt, kun je telkens doorklikken naar het artikel over de betreffende functionaliteit.

Skills

Als je leert, verbeter je je huidige skills, of doe je nieuwe skills op. We maken het resultaat van leren inzichtelijk. Een gebruiker heeft een skill overzicht waarin hij zijn skills kan toevoegen en beoordelen. Daarnaast heeft de gebruiker inzicht in de ontwikkeling van zijn skills.

Feedback

Feedback is een belangrijk onderdeel van de performance cycle. Via de online academy kun je feedback ontvangen van en feedback geven aan collega's.

Je kunt feedback geven en ontvangen over een specifieke skill. Daarnaast kun je ook open feedback geven en ontvangen over een bepaald onderwerp. Open feedback vraag en ontvang je op basis van vragen die degene die het feedback verzoek doet zelf opstelt.

Gesprekken

Een ander belangrijk onderdeel van de performance cycle zijn de gesprekken die je daarover hebt. In de academy kun je als gebruiker gesprekken die je gehad hebt vastleggen en delen met je manager.

Hoe zet ik performance management in binnen mijn organisatie?

Wil je meer informatie over hoe je de performance management functionaliteiten kunt inzetten binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met je Customer Success Manager of met support.

Was dit een antwoord op uw vraag?